top of page

ความสุขที่พ่อให้กรมธนารักษ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


โดยกรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวาระที่สำคัญแบบธรรมดาประเภทโลหะสีขาว

(คิวโปรนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ ๆ ละ 12,000 เหรียญ จัดเป็นชุด ๆ ละ 10 เหรียญ

รวมเป็น 12,000 ชุด ออกจ่ายแลกให้แก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563

ณ บริเวณตลอดแนวเส้นสนามชัย กรุงเทพมหานคร


แผนที่บริเวณที่จัดงานค่ะ เปิดจ่ายแลกเหรียญ รอบเช้า เวลา 10.00-12.00 และรอบบ่าย 13.00-15.00 น. จำกัดท่านละ 5 ชุด /วันละ 2000 ชุด (นำบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะคะ)


ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์134 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page