top of page
Home: Video
LIVE! เสวนา เหรียญที่ระลึกและของสะสม งานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 100,150 และ 200 ปี | 23 เม.ย.2566 | …
02:09:21

LIVE! เสวนา เหรียญที่ระลึกและของสะสม งานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 100,150 และ 200 ปี | 23 เม.ย.2566 | …

มาเที่ยวงาน #241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “เหรียญที่ระลึกและของสะสมที่ระลึกต่าง ๆ เมื่อครั้งงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปี 150 ปี และ 200 ปี” โดย สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทย คุณศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ นายกสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทย ร.อ. นิรันดร วิศิษฎ์สิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก และเงินโบราณ อดีตที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายกก่อตั้งสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย